Biznes i Ekonomia

ciekawe oraz unikalne artykuły tematyczne on-line

 • rp_ekonomia35.jpg

  Zlozonosc gospodarki

  Zwiększanie się złożoności gospodarki światowej rodzi obawy co do konsekwencji tego procesu. Wypowiadane są poglądy, ...

 • rp_kredyty2.jpg

  Zla sytuacja gospodarcza

  Pogarszająca się sytuacja gospodarcza krajów w coraz większej mierze przeludnionych i biedniejszych zmusza je do ...

 • rp_gospodarka7.jpg

  Zwiekszenie rezerwy

  Banki zwiększają rezerwy na pokrycie strat, zanim jeszcze pojawi się konieczność wyksięgowania złego kredytu, ponieważ ...

 • rp_finanse32.jpg

  Znaczenie pojecia inflacja

  Zauważyłeś może, że wszystkie omawiane dotąd argumenty empiryczne dotyczące zależności pomiędzy wzrostem pieniądza a inflacją ...

 • rp_finanse18.jpg

  Znaczenie pieniadza

  Chociaż keynesiści przedstawili swoją teorię analizy zagregowanej działalności gospodarczej w 1936 r., ich poglądy osiągnęły ...

 • rp_finanse8.jpg

  Znaczenie kursu walutowego

  Inaczej niż w przypadku bilansu płatniczego, którego rola w obecnym systemie sterowanej płynności zmalała, poziom ...

 • rp_kredyty18.jpg

  Zmiany bilansu platniczego

  W systemie Bretton Woods znaczenie bilansu płatniczego było o wiele większe niż w obecnym systemie ...

 • rp_finanse23.jpg

  Zmiana

  Zmiana, jaka dokonała się w środowisku finansowym instytucji bankowych, spowodowała ogromny skok w ocenie procesu ...

 • rp_biznes19.jpg

  Zlagodzenie

  Zagodzenie lub zaostrzenie polityki pieniężnej ze spadkiem lub wzrostem krótkookresowych nominalnych stóp procentowych Ponieważ większość ...

Zla sytuacja gospodarcza

rp_kredyty2.jpg

Pogarszająca się sytuacja gospodarcza krajów w coraz większej mierze przeludnionych i biedniejszych zmusza je do coraz ostrzejszego stawiania sprawy swego miejsca w świecie, łącznie ze stosowaniem wszelkich dostępnych form bezpośredniego i zorganizowanego nacisku -— takich, jak wykorzystywanie przewagi w dostawach niektórych surowców mineralnych, systematycznego ograniczania ich największym, obok wspomnianych dysproporcji, źródłem zakłóceń i niepewności w  [ Read More ]

Znaczenie pojecia inflacja

rp_finanse32.jpg

Zauważyłeś może, że wszystkie omawiane dotąd argumenty empiryczne dotyczące zależności pomiędzy wzrostem pieniądza a inflacją zajmują się przypadkami, w których poziom cen stale rośnie według wysokiej stopy. Tej właśnie definicji inflacji używa Friedman i inni ekonomiści, wygłaszając stwierdzenia w rodzaju „inflacja jest zawsze i wszędzie zjawiskiem pieniężnym”. Niedokładnie to jednak ma na myśli sympatyczny sprawozdawca,  [ Read More ]

Znaczenie kursu walutowego

rp_finanse8.jpg

Inaczej niż w przypadku bilansu płatniczego, którego rola w obecnym systemie sterowanej płynności zmalała, poziom kursu walutowego ma teraz o wiele większe znaczenie dla prowadzenia polityki pieniężnej. Jeżeli bank centralny nie chce być świadkiem spadku wartości własnej waluty, może zastosować bardziej restrykcyjną politykę pieniężną, redukując podaż pieniądza w celu podwyższenia krajowej stopy procentowej, co wzmocni  [ Read More ]

Zmiana

rp_finanse23.jpg

Zmiana, jaka dokonała się w środowisku finansowym instytucji bankowych, spowodowała ogromny skok w ocenie procesu nadzoru bankowego na całym świecie. Inspektorzy bankowi kładą teraz o wiele większy nacisk na ocenę stabilności procesu zarządzania bankiem pod kątem kontrolowania ryzyka. Przedstawiona zmiana sposobu myślenia znalazła swój wyraz w zbiorze wytycznych Systemu Rezerwy Federalnej dla inspektorów transakcji finansowych  [ Read More ]

Zbyt wysoka ilosc rezerw

rp_praca1.jpg

Jeśli ilość rezerw w systemie bankowym jest zbyt wysoka, wiele banków będzie dysponowało nadwyżką rezerw pożyczkowych, których inne banki nie będą chciały utrzymywać, i stopa funduszy federalnych prawdopodobnie spadnie. Jeżeli poziom rezerw jest zbyt niski, banki poszukujące możliwości zaciągnięcia pożyczek od tych nielicznych banków, które dysponują nadwyżką rezerw pożyczkowych, mogą wypchnąć stopę funduszy federalnych powyżej  [ Read More ]